Večery na sboře

 

 

VEČERY NA SBOŘE 2019

 

KVĚTEN

Benefiční večer k 85. narozeninám prof. Vlastislava Hnízda.

NOC KOSTELů V pátek 24. května se opět otevřou stovky kostelů po celé republice.

DUBEN

 „Stromy vypravují“. Setkání nad novou knihou spisovatelky Marie Hruškové s herečkou Bárou Hrzánovou a dalšími hosty.

 

 BŘEZEN   

 „Muž, který stál v cestě“. Setkání s Ivanem Filou, autorem příběhu Františka Kriegla, který jako jediný v roce 1968 nepodepsal „moskevskou kapitulaci“.

Ivan Fila je také autorem scénáře připravovaného filmu. S

LEDEN

Zanzibar a tanzánské safari

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                      

 VEČERY NA SBOŘE 2018

LISTOPAD
6. listopadu:Bratři Čapkové. 
27.listopadu: František Ladislav Rieger.
ŘÍJEN – Sborový den
Přednáška s fotografiemi Čeští evangelíci na Ukrajině“
Miroslav Pfan – evangelický farář v Libiši, pověřený službou ukrajinským evangelickým sborům.
DUBEN
10. dubna :„Austrálie – Tasmánie“. Večer s Alenou a Jiřím Márovými a vyprávěním z jejich cest.
24. dubna : Uvedení nové publikace Dr. Z.Mrkáčka
 BŘEZEN
6. března : „Izrael a Palestina aktuálně“ aneb co se z médií nedozvíte. Přednáška judaistky PhD. Terezie Dubinové
13 března: „Střípky z českého Chicaga“ -povídání o historii i současnosti české komunity v Chicagu. Knihu představí jeden z autorů, ředitel městské knihovny v Turnově Mgr. Jaroslav Kříž.
 ÚNOR
 6. února: „Světlo a stín“.Literárně hudební pořad s autorským čtením. Účinkují Monika Pospíšilová, Marek Sekyra a Lukáš Fogl.
LEDEN  
 30. ledna : „Terezín: místo paměti“U příležitosti Dne památky obětí holokaustu bude přednášet PhDr. Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

VEČERY NA SBOŘE konané v roce 2017

3.10.2017 – Architektura města Turnova. Přednáška nového městského architekta Vladimíra Kučery o architektuře města od minulosti do současnosti. Večer se koná za účasti starosty města T. Hocke.

Pořad je součástí celostátního festivalu Den architektury 2017.

7.6.2017 Pocta Karlu IV: žáci ZŠ Žižkova představí svou ilustrovanou knihu „Povstaňte, přichází král“, kterou vytvořili v rámci celostátního projektu „Kde končí svět“. Kniha, kterou sami převedli i do digitální podoby, byla oceněna mimořádným uznáním za vynikající počin. Představí se také nejlepší vypravěči a mladí spisovatelé. Součástí večera bude ukázka dramatizace pověsti Pocta králi, aneb kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny.
NOC KOSTELŮ  – 10. 6. – se opět se otevřou stovky kostelů a modliteben po celé republice a připraví program pro návštěvníky různých generací. V naší bezprostřední blízkosti je to kaple na Valdštejně. Už tradičně je zvána také skupina Pranic se svým repertoárem. Tentokrát zahraje v českobratrském kostele v Litomyšli.
17.5.2017 – Bratři Koškové – pořad věnovaný turnovským rodákům Antonínu a Ludvíkovi Koškovi. Antonín se stal významnou osobností turnovského sportu, Ludvík, plukovník in memoriam, je čtyřnásobný držitel vyznamenání Československý válečný kříž 1939. Průvodní slovo: Dr. V. Hnízdo, Mgr. P. Mlejnek a Ing. P. Soudský. Hudební doprovod – M. Szantó.
14.4.2017 – Tatobitská lípa: U příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský strom roku se sejdou Bohumil Reš (pracovník AOPK ČR) Marek Žďárský a Pavel Wágner (arboristé) Marie Hrušková (spisovatelka) Václav Žmolík (redaktor ČR)
26.4.2017 – Ludvík Aškenazy: komponovaný pořad slova a hudby k 95. výročí českého spisovatele a rozhlasového reportéra, který část svého života prožil v emigraci. Průvodní slovo Vlastislav Hnízdo, hudební doprovod M. Hybler.