Večery na sboře

VEČERY NA SBOŘE : 

březen 2024

autorský večer manželů Lédlových, významných hudebních osobnosti, působících v našem regionu.
Večer se koná při příležitosti roku hudby a 200. výročí narození Bedřicha Smetany.

únor 2024

autorský večer Aleny Radoušové k 30.výročí knihkupectví „Kniha Českého ráje“. Hudební doprovod – Bohuslav Lédl.

listopad 2023

Autorský večer dramaturga, spisovatele,
písničkáře, scénáristy a režiséra Bedřicha Ludvíka.

září 2023

 „ROHANOVÉ – raději zemřít, nežli se poddat“.
Přednáška PhDr. Miloše Kadlece, ředitele Územní památkové správy a kastelána
zámku Sychrov. Rod Rohanů byl vlastníkem zámku od roku 1820 do konfiskace
v roce 1945. V tomto období došlo k velkému rozkvětu rodového sídla. Knížka
Dr. Kadlece o rodu Rohanů vyšla v roce 2022.

 KVĚTEN 2023  

NA KOLOBĚŽCE DO SANTIAGO DE COMPOSTELAMartina Josífek Zelinková na své koloběžce, které říká „Bílý rytíř“

 

DUBEN  2023

 Příběh sedmihorských mokřadů a vody v krajině. Autorský večer RNDr. Vojtěcha Šťastného a představení jeho knížky
Živá voda v krajině“. 

 

ÚNOR 2023

Co je v Krkonoších úžasného – co máme my a nemá nikdo jiný na světě? – Michal Skalka vedoucího
pracoviště ekologické výchovy KRNAP

LISTOPAD:

 1. autorský večer básníka a výtvarníka Stanislava Janigy a hudebníka Petra Kostky.
 2. uvedení nové knihy „Moje koronakronika“ dramaturga a herce Petra Vydry.

 

ŘÍJEN:

bude představena nová kniha o dějinách
Turnova, která vychází u příležitosti 750 let města.

ČERVEN:

V rámci 750. výročí města Turnova chceme připomenout ne nevýznamné období v životě města, kdy zde působili Čeští
bratři, Stará Jednota bratrská.

KVĚTEN:

Hudebník, spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý představí svou literární tvorbu a hudební schopnosti.

DUBEN: 

 novinář, publicista, scénárista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor Václav Žmolík bude vyprávět o svých cestách po Českém ráji.

BŘEZEN :

večer k 430. výročí narození Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) s názvem Jan Amos Komenský
a jeho vztah k vlasti a národu. Přednáší ThDr. Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské.

 

ÚNOR:

autorský večer Dr. Zdeňka Mrkáčka s názvem Český ráj, má láska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VEČERY NA SBOŘE 2021: 

LISTOPAD :
Kronikářka, knihovnice a učitelka Kateřina Matysová představí novou knihu k 650. výročí Rovenska, „Rovenské letokruhy“.
ŘÍJEN :

Sborový den

Autorský večer spisovatelky Marie Hruškové a jejich hostů. Představení její nové knížky Lípy vlídné i majestátní.

ZÁŘÍ:

Turnovský herec, divadelní dramaturg a moderátor Petr Vydra využil doby „lockdownu“ k sepsání další knížky povídek. (Tu první jsme tu představili před dvěma lety). Tato nová knížka nese případný název „Muž v karanténě“. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VEČERY NA SBOŘE 2020: 

ŘÍJEN :

Živá voda v krajině – příběh Sedmihorských slatin. Uvedení publikace Vojtěcha Šťastného na téma vody v krajině a mokřadů v Českém ráji. Mgr. Vojtěch Šťastný je inspirativní ekolog a ochránce přírody. Hudební doprovod Petr Kostka.
ZÁŘÍ:
8. září : autorský večer moderátora, dramaturga, herce a spisovatele Petra vydry a uvedení jeho nové knihy Hlas a jiné povídky.
22. září : 150. výročí narození Josefa Pekaře. Beseda o životě turnovského rodáka, profesora J. Pekaře. Promluví Mgr. Pavel Mlejnek.
 BŘEZEN:
 Literární hysterie – pořad o spisovatelce Boženě Němcové, k jejímu 200. výročí narození. Tento večer se koná také v rámci 200. výročí založení turnovské knihovny. 
 ÚNOR:
 Jak věda „ztratila duši“ – a může ji znovu najít?
beseda o hranicích mechanického chápání světa a o možnostech jejich překonání: RNDr.Leoš Převrátil vystudoval fyziku na Matematickofyzikální fakultě, kde později získal doktorát. Zaměřoval se na kvantovou optiku a optoelektroniku. Filosofii studoval zejména u Zdeňka Neubauera. Učil několik let na TU v Liberci, pak na waldorfském lyceu. Pracoval na různých výzkumných projektech, několik let pracoval ve výzkumu ve sklářské firmě, nějakou dobu jako programátor nebo ekologický stavitel/projektant, dva roky též jako jednatel neziskové organizace. Je členem Ochranovského sboru v Železném Brodě.
 
LEDEN:
7. ledna : Hebrejské a jidiš písně v podání klavíristky a zpěvačky Zity Honzalové. Koncert se koná u příležitosti památky obětí holokaustu. Vstupné 100,- Kč
21. ledna : Rytec kameí uvedení nové knihy spisovatele a scénáristy Ivana Fily.  Hostem večera bude umělecký rytec Vojtěch Záveský.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VEČERY NA SBOŘE 2019

PROSINEC
Stromy v Bibli – adventní pořad slova a hudby za účasti Marie Hruškové, Samuela Buriana a Pavla Wágnera.
LISTOPAD
Vzpomínky Jana Šolce. Autorský večer Dr. Jana Šolce, pedagoga, politika, poradce prezidenta Václava Havla, v němž představí svoji novou knížku „Žít v Liberci – vzpomínky“. Večer se koná při příležitosti 30. výročí „sametové revoluce“.
Krajina uvnitř slov. Poetické zamyšlení nad četným záznamem krajiny v českých slovech a nad postupující urbanizací naší slovní zásoby. 
ŘÍJEN
Můj život s kytarou: autorský večer známého turnovského kytaristy Petra Kostky
Spisovatelka Hana Marie Körnerová: autorský večer se známou českou spisovatelkou a představení její nové knihy „Hlas kukačky“.
KVĚTEN
Benefiční večer k 85. narozeninám prof. Vlastislava Hnízda.
NOC KOSTELů V pátek 24. května se opět otevřou stovky kostelů po celé republice.
DUBEN
 „Stromy vypravují“. Setkání nad novou knihou spisovatelky Marie Hruškové s herečkou Bárou Hrzánovou a dalšími hosty.
BŘEZEN   
 „Muž, který stál v cestě“. Setkání s Ivanem Filou, autorem příběhu Františka Kriegla, který jako jediný v roce 1968 nepodepsal „moskevskou kapitulaci“.
Ivan Fila je také autorem scénáře připravovaného filmu. S
LEDEN
Zanzibar a tanzánské safari

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                      

 VEČERY NA SBOŘE 2018

LISTOPAD
6. listopadu:Bratři Čapkové. 
27.listopadu: František Ladislav Rieger.
ŘÍJEN – Sborový den
Přednáška s fotografiemi Čeští evangelíci na Ukrajině“
Miroslav Pfan – evangelický farář v Libiši, pověřený službou ukrajinským evangelickým sborům.
DUBEN
10. dubna :„Austrálie – Tasmánie“. Večer s Alenou a Jiřím Márovými a vyprávěním z jejich cest.
24. dubna : Uvedení nové publikace Dr. Z.Mrkáčka
BŘEZEN
6. března : „Izrael a Palestina aktuálně“ aneb co se z médií nedozvíte. Přednáška judaistky PhD. Terezie Dubinové
13 března: „Střípky z českého Chicaga“ -povídání o historii i současnosti české komunity v Chicagu. Knihu představí jeden z autorů, ředitel městské knihovny v Turnově Mgr. Jaroslav Kříž.
ÚNOR
6. února: „Světlo a stín“.Literárně hudební pořad s autorským čtením. Účinkují Monika Pospíšilová, Marek Sekyra a Lukáš Fogl.
LEDEN  
 30. ledna : „Terezín: místo paměti“U příležitosti Dne památky obětí holokaustu bude přednášet PhDr. Jan Roubínek, ředitel Památníku Terezín.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

VEČERY NA SBOŘE konané v roce 2017

ŘIJEN
3.října – Architektura města Turnova. Přednáška nového městského architekta Vladimíra Kučery o architektuře města od minulosti do současnosti. Večer se koná za účasti starosty města T. Hocke.

Pořad je součástí celostátního festivalu Den architektury 2017.

ČERVEN

7.června Pocta Karlu IV: žáci ZŠ Žižkova představí svou ilustrovanou knihu „Povstaňte, přichází král“, kterou vytvořili v rámci celostátního projektu „Kde končí svět“. Kniha, kterou sami převedli i do digitální podoby, byla oceněna mimořádným uznáním za vynikající počin. Představí se také nejlepší vypravěči a mladí spisovatelé. Součástí večera bude ukázka dramatizace pověsti Pocta králi, aneb kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny.
NOC KOSTELŮ    opět se otevřou stovky kostelů a modliteben po celé republice a připraví program pro návštěvníky různých generací. V naší bezprostřední blízkosti je to kaple na Valdštejně. Už tradičně je zvána také skupina Pranic se svým repertoárem. Tentokrát zahraje v českobratrském kostele v Litomyšli.

KVĚTEN

17.května – Bratři Koškové – pořad věnovaný turnovským rodákům Antonínu a Ludvíkovi Koškovi. Antonín se stal významnou osobností turnovského sportu, Ludvík, plukovník in memoriam, je čtyřnásobný držitel vyznamenání Československý válečný kříž 1939. Průvodní slovo: Dr. V. Hnízdo, Mgr. P. Mlejnek a Ing. P. Soudský. Hudební doprovod – M. Szantó.

DUBEN

14.dubna – Tatobitská lípa: U příležitosti nominace Tatobitské lípy na Evropský strom roku se sejdou Bohumil Reš (pracovník AOPK ČR) Marek Žďárský a Pavel Wágner (arboristé) Marie Hrušková (spisovatelka) Václav Žmolík (redaktor ČR)

26.dubna – Ludvík Aškenazy: komponovaný pořad slova a hudby k 95. výročí českého spisovatele a rozhlasového reportéra, který část svého života prožil v emigraci. Průvodní slovo Vlastislav Hnízdo, hudební doprovod M. Hybler.