O nás v Turnově

O nás v Turnově

Ochranovský sbor v Turnově je součástí největší protestantské církve u nás,Českobratrské církve evangelické a zároveň je součástí Světové Jednoty bratrské (Unitas fratrum) jako jeden ze sborů České misijní provincie. Naše společenství je otevřeno všem, kteří touží sdílet základní principy, dary Boží lásky, víry a naděje.

Toužíme navázat na odkaz Jednoty vyjádřený v myšlenkách moudrých evangelíků, jakým byl například J. A. Komenský a přitom oslovit mladé i starší spoluobčany z Turnovska i dalších blízkých i vzdálených krajů.

Jste srdečně zváni na setkání, která se konají  v domě Na Sboře 80

Nedělní bohoslužby – konají se pravidelně od 9:30

Dětské (rodinné) bohoslužby – se konají každou druhou neděli v měsíci v 9:30. Prostřednictvím loutkového divadla přibližujeme dětem biblické příběhy a události.

Nedělní besídka - v neděli v 9:30 – paralelní program pro menší děti, kde je prostor pro písničky, biblická vyprávění a následnou kreativní aktivitu

Mládež - se schází k pravidelnému programu ve čtvrtek od 17 hod

Dopoledne Na Sboře – se konají čtvrtou středu v měsíci v 10.00. Je to setkání střední a starší generace, kdy vedle rozhovorů čteme Bibli nebo si připomínáme kapitoly z dějin křesťanství

Večery Na Sboře – kulturní, literární nebo hudební večery, které se konají většinou ve spolupráci s městskou knihovnou.