AKTUALITY

KALENDÁŘ NA ÚNOR

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

 

 čtvrtek – sobota  1.– 3. února  Modlitební stráž

neděle  4. února      Sexagesimae  

                              9:00  bohoslužby – jednání staršovstva

pondělí  5. února   9:30  –  pastorálka v Liberci

úterý      6. února 16:15 –  dorost

                            18:00 –  Večer Na Sboře

středa    7. února 10:00 –  Dopoledne Na Sboře    

 

neděle  11. února    Estomihi    

                              9:00   dětské bohoslužby  – sbor.neděle

úterý   13. února  16:15 –  dorost

 

neděle  18. února    Invocavit  

                              9:00   bohoslužby – ustavení nového SV

úterý   20. února  16:15 – dorost

středa 21. února  10:00 – Dopoledne Na Sboře    

                                   

neděle  25. února    Reminiscere  

                              9:00  bohoslužby                                            

                          

 AKTUALITY A INFORMACE: 

VEČER NA  SBOŘE

úterý 6. února v 18 hodin: „Světlo a stín“.

Literárně hudební pořad s autorským čtením. Účinkují Monika Pospíšilová, Marek Sekyra a Lukáš Fogl.

 

USTAVENÍ NOVÉHO SENIORÁTNÍHO VÝBORU

V listopadu loňského roku byl konventem zvolen nový Seniorátní výbor. Dva členové jsou staronoví z našeho sboru (Ondřej Halama a Vojtěch Marek) a dva noví jsou Jiří Polma (Železný Brod) a Jana Nejmanová (Potštejn). Nový Seniorátní výbor je vždy také nově uváděn do služby členem Synodní rady. Tato slavnostní událost proběhne v neděli 18. února v rámci dopoledních bohoslužeb a uvítáme zde bratra Ondřeje Titěru, náměstka Synodního seniora. Protože se této slavnosti zúčastní také členové z železnobrodského sboru, chceme připravit malé pohoštění pro všechny. Kdo může, nechť přinese něco ke kávě a čaji.

 DOPOLEDNE NA  SBOŘE

Od loňského podzimu se biblická setkání, která nazýváme Dopoledne Na Sboře konají dvě středy v měsíci. Při neformálním posezení při kávě a čaji máme možnost hovořit o kultuře, politice, ale třeba i sportu. Těžištěm setkání ale je výklad Písma a přemýšlení nad jeho poselstvím. Právě teď probíráme postupně novozákonní epištolu Jakubovu. Pokud máte čas a možnost, přijďte také.

 

Termíny na březen

  1.   března - Den Misijní provincie v Železném Brodě

  2.   března - Večer Na Sboře

  3.   března - Světový modlitební den žen

  4. března - Večer Na Sboře

    ______________________________________________________

Sbírky a odvody v roce 2017

Milé sestry a bratři,

blíží se sborové výroční shromáždění našeho sboru, a tak jako vždy předkládáme výčet odvedených částek na celocírkevních a seniorátních sbírkách i povinných sborových odvodech. Přehled celého účetnictví – celkové příjmy i výdaje – bude předložen právě na sborové radě. Připomínáme, že příspěvek sboru – salár – který by měl platit každý člen je možno osobně předat sestře pokladní nebo poukázat na sborový účet, který je uveden výše.

Účel sbírky
Částka
Sbírka Na tisk ČCE (KJ, Český bratr…)
1.200,-
Světová UF – na misijní díla ve světě (seniorát)
1.450,-
Hlavní dar lásky – na stavbu a opravu kostelů
4.600,-
Personální fond
100.000,-
Sbírka pro Diakonii
2.230,-
Sbírka darů Jeronýmovy jednoty (stavební fond)
4.760,-
Celocírkevní repartice
11.400,-
Seniorátní repartice
16.300,-
Adopce na dálku
7.800,-
Sbírka solidarity sborů (příspěvek jiným sborům)
3.476,-
Sbírka pro křesťanskou službu
1.170,-
Sociální a charitativní sbírka
2.311,-
Jubilejní toleranční dar – na podporu vybraných sborů
3.170,-
Sbírka na fond stavební – (seniorát)
1.000,-
Sbírka na bohoslovce a vikariát
1.000,-
CELKEM
161.867,-

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byl pro rok 2018 vylosován čtvrtek 5. dubna, kde čteme:

Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země; neboť já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše,

ale za hříchy celého světa. 

1.Janova 2,2

 


Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel                                             Jitka Pernerová– kurátorka

Na Sboře 80, 511 01 Turnov                                         Ohrazenice 195, 51101Turnov

Tel: 481 320 058, mobil: 737 976 030                        tel: 481 321 300

e-mail: turnov@evangnet.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>