AKTUALITY

KALENDÁŘ NA PROSINEC 2018

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Sláva na výsostech Bohu

a na zemi pokoj mezi lidmi

Bůh v nich má zalíbení

 

 

neděle 2. prosince 1.neděle adventní

9:30 bohoslužby s Večeří Páně

 – jednání staršovstva

pondělí 3. prosince  9:30 pastorálka v Liberci

středa 5. prosince 16:30 setkání dorostu

 

 neděle 9. prosince 2.neděle adventní

9:30 dětská neděle – hra pro děti

  • středa 12.prosince 10:00 Dopoledne Na Sboře

  •                          16:30 setkání dorostu

neděle 16. prosince 3. neděle adventní

                      9:30 bohoslužby

neděle 15:00  3. Adventní koncert – Na Sboře

středa 19.prosince 16:30 setkání dorostu

 

 neděle 23. prosince 4. neděle adventní

9:30 vánoční slavnost dětí

pondělí 24. prosince 23:00 Půlnoc Na Sboře

 

úterý 25. prosince 1. svátek vánoční

9:30 bohoslužby s Večeří Páně

 

neděle 30. prosince poslední neděle v roce

9:30 bohoslužby s losováním Hesel  

KONVENT

V listopadovém sborovém dopise jsme četli o přípravě výročního setkání seniorátu – konventu – v Praze. Dnes chceme přiblížit některé informace z jeho zasedání.

Sešlo se celkem 18 hlasovných členů z osmi sborů, a další hosté. Zástupcem z Evropské kontinentální provincie (ECP) byla sestra Benigna Carstens, která vyřídila pozdravy od celého evropského ředitelství. ECP je nejen naší blízkou a duchovně spřízněnou provincií, ale zároveň naší provincií „supervizní“. (Každá misijní provincie má nějakou dohlížející, „supervizní“ provincii UF).

Konvent zároveň připravil a zaslal k výročí 90. narozenin dopis bratru Theo Gillovi, biskupu UF, který sídlí v Ochranově. Konvent také volil zástupce na synod ČCE pro další čtyři roky. Z řad duchovních byly zvoleny sestry E. Šormová a náhradnice H. Jalušková. Z řad starších pak sestry H. Hájková z Potštejna a náhradnice I. Votočková z Rovenska. Došlo také k volbě náhradníka Seniorátního výboru. Byla zvolena sestra A. Kracíková.

Další významnou součástí jednání konventu jsou otázky hospodaření. SV předložil výkaz hospodaření za rok 2017 a rámcový rozpočet na rok 2019. Vedle toho bylo schváleno rozdělení celocírkevních repartic (70.600,- Kč) a seniorátních repartic (65.000,- Kč) na jednotlivé sbory. Pro náš turnovský sbor je to celkem 34.000,- Kč. Seniorátní sbírky pro rok 2019 zůstávají stejné.

První březnovou neděli na světovou UF a první adventní neděli na stavební fond. Zásadní otázkou byla žádost sboru v Koberovech o připojení ke sboru železnobrodskému. Blízkost těchto sborů je dána nejen geograficky, ale vychází z toho, že se obě společenství dlouhodobě setkávala. Už delší čas byla jedna neděle v měsíci společná v Železném Brodě. Splynutí obou sborů, jak navrhovala sborová rada a staršovstvo v Koberovech, je tedy logické i praktické. Konvent tento návrh schválil a bude postoupen synodu ČCE v příštím roce.

Poslední oblast našich rozhovorů se týkala vzdělávání laiků i farářů a vydavatelské činnosti seniorátu. To je ale téma dlouhodobější, kterému se budeme věnovat i nadále. Příští zasedání konventu se koná 9. Listopadu 2019 v Jablonci nad Nisou.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 Další aktuality prosinec

 

VÁNOČNÍ DĚTSKÁ SLAVNOST

Na 4. neděli adventní, jak bývá zvykem, připravujeme Vánoční dětskou slavnost. Uvidíme vánoční hru dětí a jako vždy si děti odnesou od stromečku malý balíček. I děti, které nejsou zapojeny do divadelních zkoušek, mohou přispět hudbou, písní nebo básničkou. Moc se těšíme.

ADVENTNÍ KONCERT

V rámci turnovských adventních koncertů se již po několikáté koná koncert u nás Na Sboře. Tentokrát v neděli 16. prosince v 15 hodin. Účinkujícím je písničkář Oldřich Janota. Protože jde o akci pořádanou spolu s KCT, platí se vstupné. V předprodeji (recepce KCT) 80,- Kč a na místě 100,- Kč.

PŮLNOC NA SBOŘE

Tradice půlnočních setkání Na Sboře trvá nepřetržitě od otevření sboru v roce 2001. Jde o předpůlnoční setkání s vánočními písněmi a zamyšlením. Interpreti a hudební doprovod se vždy sejdou podle možností. Těšíme se na setkání na Štědrý den 24. 12. ve 23:00

HESLA NA ROK 2019

Ochranovská Hesla s biblickým čtením pro každý den i s přehledem práce světové Unitas fratrum a kontakty na Ochranovské sbory pro rok 2019 jsou k dostání ve sboru. Cena 50,- Kč. Milé sestry a bratři, milí přátelé, přejeme Vám pokojné prožití adventu a vánočních svátků a těšíme se na setkání a setkávání v našem Ochranovském sboru v Turnově

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ze Sborového listu listopad

Přinášíme prohlášení synodní rady Českobratrské církve
evangelické ke stému výročí republiky.

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem
Československé republiky. Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto odpovědnost připomínat.
Demokracie není samozřejmostí. Není ani jen formálním zřízením, nýbrž
vztahem k druhým lidem a k okolnímu světu. Svoboda v demokracii
znamená nejen názor mít a projevovat, nýbrž hledat v rozhovoru obecné dobro, nad výměnou názorů a postojů ctít kritérium pravdy a vždy mít ohled na slabé.
Naším národním zájmem není sebestředná uzavřenost, nepřátelská
k okolí, nýbrž přátelství a spolupráce se všemi, kdo respektují lidskou
důstojnost a práva a usilují o spravedlnost a pokoj.
Čerpejme inspiraci a sílu z Kristova evangelia a za naši republiku a její
obyvatele se modleme.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

 

ze Sborového listu – září

100 LET ČESKOBRATRSKÉ

CÍRKVE  EVANGELICKÉ

 

Koncem letošního září proběhl festival poutavých přednášek, rozmanitých koncertů, výstav, vystoupení, rozhovorů nad aktuálními tématy i skvělé zábavy. To vše s jediným cílem: setkat se a zažít výjimečné společenství.
V duchu hesla “Radujme se vždy společně”, které zvalo ke sdílené radosti a odkazovalo ke stejnojmenné nejstarší bratrské písni – tedy k našim evangelickým kořenům a ke společenství kolem stolu Kristova, při němž se zpívá nejčastěji.
Město Pardubice bylo plné známých tváří – vašich přátel z někdejších mládežnických setkání, ze společných dovolených, z blízka i z druhého konce republiky… Ti všichni se sešli na jednom místě! Přes den se sály, parky i náměstí rozezněly bohoslužby, zpěvy, diskuze i divadla, navečer se pak pilo a hodovalo.

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byl pro rok 2018 vylosován čtvrtek 5. dubna, kde čteme:

Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země;

neboť já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy,

a nejenom za naše,

ale za hříchy celého světa. 

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>