AKTUALITY

KALENDÁŘ NA KVĚTEN 2018

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství
dal vzkříšením Ježíše Krista
nově se narodit k živé naději.

ZMĚNA ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB

Na základě rozhodnutí sborové rady se počátek bohoslužeb

posouvá na 9:30 počínaje nedělí 8. dubna.

cof

neděle 6. května Rogate

                                9:30 bohoslužby –  setkání staršovstva

pátek 11. května 14:00 – rozloučení s bratrem Jiřím Polmou v Železném Brodě

 

neděle 13. května Exaudi

                                9:30 dětské bohoslužby – sborová neděle

úterý 15. května   16:15 – setkání dorostu

středa 16. května 10:00 – Dopoledne Na Sboře

 

neděle 20. května Neděle svatodušní

                                9:30 – bohoslužby s Večeří Páně

úterý 22. května   16:15 – setkání dorostu

neděle 27. května Neděle svaté Trojice

                                 9:30 – bohoslužby

úterý 29. května    16:15 – setkání dorostu

středa 30. května  10:00 – Dopoledne Na Sboře

čtvrtek 31. května – sobota 2. června Synod v Litomyšli

 

                          

AKCE Květen 2018

 

NOC KOSTELŮ

25. května se opět otevřou veřejnosti, jako každý rok, mnohé kostely s připraveným programem pro příchozí zvídavé návštěvníky. V naší blízkosti to jsou kostely v Jenišovicích v Tatobitech a na Valdštejně.

Skupina PRANIC v tomto roce účinkuje až v kraji Moravskoslezském. Zahraje v evangelických kostelích v Českém Těšíně a v Orlové.

KOSTELÍK V KOŘENOVĚ

V letních měsících – od začátku června do konce září – se budou opět v kořenovském kostelíčku konat pravidelné bohoslužby, vždy v neděli od 10 hodin. Střídají se tu kazatelé z různých sborů i církví. Základní informace naleznete na webových stránkách: http://korenov.evangnet.cz

SYNOD ČCE

Zasedání synodu celé církve se uskuteční ve dnech 31. května až 2. června. Tentokrát nikoliv v Praze ale v Litomyšli, v místech, která jsou úzce spjata s historií staré Jednoty bratrské. Synodu jsou předkládány výroční zprávy z církve i diakonických děl, jedná o hospodářských i teologických otázkách, projednává návrhy ze sborů a seniorátů, rozhoduje o změnách řádů a zřízení církve a mnoha dalších věcech. Náš seniorát má na synodu čtyři zástupce, z toho dva – kazatel a br. Marek – jsou z našeho sboru.

VÝLET S DĚTMI

Na velikonoční sobotu 30. března se uskutečnil výlet s dětmi. Organizace se chopili František a Alena Tomášovi a moc se jim to povedlo. Počasí nám přálo, cesta byla zajímavá a občerstvení u Tomášů vynikající a hojné. Celkem nás bylo (děti i doprovod rodičů nebo prarodičů) přes dvacet. Na konci června chceme podniknout sjezd části Jizery na raftech a zakončit u ohně v Mokrém. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout v galerii.

 

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byl pro rok 2018 vylosován čtvrtek 5. dubna, kde čteme:

Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země;

neboť já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy,

a nejenom za naše,

ale za hříchy celého světa. 

     Zpráva za rok 2017

pro sborovou radu Ochranovského sboru při
Českobratrské církvi evangelické v Turnově 18. března 2018

Milé sestry a bratři,
staršovstvo opět předkládá zprávu o životě sboru. Pro vás, kteří jste zde, je to
jen připomenutí a shrnutí toho, co jsme společně v našem sboru prožívali. Jsme církví, a proto centrem života sboru je a zůstává svědectví Písma, Kristovo evangelium. To je to, co nás spojuje, co nás obohacuje a posiluje.
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY: (počet/návštěvnost [56/36]). V průběhu roku se
pravidelně scházíme k bohoslužbám o nedělích a svátcích. Protože kazatel
administroval sbor v Ujkovicích a poté v Tanvaldu, nejméně jednou v měsíci
jsme přivítali hosta. Posloužili nám: Jan Čapek, Svetozár Slavka, Hana Jalušková,Vendula Kalusová, Matouš Jaluška.
PŘÍLEŽITOSTNÁ SHROMÁŽDĚNÍ: Vedle pravidelných bohoslužeb se scházíme
k dalším příležitostným shromážděním, kdy je účast podstatně vyšší. Vánoční
dětská besídka, půlnoční bohoslužba, Sborový den – letos jsme s vděčností
uvítali bratra Jana Čapka, s přednáškou o reformaci.
DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY už se staly tradicí. Prostřednictvím loutkového divadla
připomínáme, nejen dětem, biblické příběhy a biblické postavy. Na tuto
sborovou neděli přichází větší počet účastníků.
SVATÁ VEČEŘE PÁNĚ: [6/32] se koná o svátcích a sborovém dni. Už čtvrtým
rokem se scházíme k pašijní bohoslužbě s Večeří Páně i na Zelený čtvrtek.
CÍRKEVNÍ POHŘEB: v roce loňském jsme se rozloučili se sestrou Květou
Honsejkovou.
CÍRKEVNÍ SŇATEK: v roce loňském kazatel požehnal 12 manželským párům.
Některé svatby se konaly i mimo náš region.
NEDĚLNÍ BESÍDKA. Děti přicházejí především na dětské bohoslužby. Ostatní
neděle bývá paralelně s bohoslužbami dětská besídka. Při jejím vedení se střídá několik sester.
MLÁDEŽ/DOROST: Nově se schází ve sboru dorost s pravidelnou účastí čtyř
dorostenců.
BIBLICKÉ HODINY: [12/8] jsou dvakrát v měsíci ve středu dopoledne a zveme je
„Dopoledne Na Sboře“ Vedle společného rozhovoru nad kávou a čajem se
věnujeme výkladu Písma. K těmto setkáním zveme všechny, kteří nejsou
dopoledne vázáni prací.
VEČERY NA SBOŘE: [11/22] Tato tradiční setkání pořádaná především ve
spolupráci s turnovskou knihovnou, si našla své trvalé publikum. Řady
posluchačů se rozrůstají tehdy, když můžeme přivítat veřejně známějšího
hosta.
EKUMENICKÁ SETKÁNÍ: K těmto setkáním počítáme turnovské ekumenické
modlitební setkání.
MEDIA: o životě sboru se pravidelně dovídáme ze sborového dopisu, který je
rozesílán nejen členům ale i dalším přátelům sboru, a také z webových stránek
sboru, o které pečuje sestra Bedrníková.
VARHANÍK: při bohoslužbách nám věrně sloužili sestry Bedrníková, Tomášová,
Jírovcová a bratr Moos.
HOSPODAŘENÍ: O hospodaření sboru se staraly sestry Marie Veselá a Jitka
Pernerová. O hospodaření bude přednesena zvláštní zpráva.
ČLENSTVÍ: Sbor čítá celkem 88 členů v tomto věkovém složení: – do 15=13; do
25=9; do 45=20; do 65=20; nad 65=26
STARŠOVSTVO: pracovalo ve složení: sestry – Bedrníková, Lebedová,
Pernerová, Veselá a bratři – Lukáš, Marek, Moos, Svatoš, Tomáš
PODĚKOVÁNÍ: Na závěr děkujeme všem za jakoukoliv podporu práce sboru.
Sborová rada zvolila nové staršovstvo na dalších 6 let.
Zvoleni byli sestry: H.Lebedová, J.Pernerová, M.Veselá, náhradnice H.Bedrníková
bratři: V.Marek, P. Moos, S. Slavka, P.Svatoš, F.Tomáš.
Velmi děkujeme bratru J.Lukášovi, za jeho dlouholetou činnost ve staršovstvu.

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel                                              Jitka Pernerová– kurátorka

Na Sboře 80, 511 01 Turnov                                         Ohrazenice 195, 51101Turnov

 mobil: 737 976 030                                                        tel: 481 321 300

e-mail: turnov@evangnet.cz

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>