AKTUALITY

KALENDÁŘ NA LÉTO 2018

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství
dal vzkříšením Ježíše Krista
nově se narodit k živé naději.

ZMĚNA ZAČÁTKU BOHOSLUŽEB

Na základě rozhodnutí Sborové rady se počátek bohoslužeb

posouvá na 9:30 počínaje nedělí 8. dubna.

 

Nedělní bohoslužby:         vždy v 9:30

Přivítáme některé hostující kazatele

12. 8. – Jindřich Halama

19. 8. – Jan Čapek

Z „domácích“ Svetozár Slavka

 

Dětské neděle v červenci a v srpnu nejsou.

Sborové neděle, s posezením a pohoštěním podle aktuální domluvy.

Dopoledne i Večery Na Sboře zahájíme opět v září

Dorost se během prázdnin neschází.

 100 LET ČESKOBRATRSKÉ

CÍRKVE  EVANGELICKÉ

 

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

 Motto slavnostního roku 2018 zní „Radujme se vždy společně“. Stejný název má česká píseň z 15. století, která je považována za nejstarší bratrskou duchovní píseň. Hlavní celocírkevní slavnost se uskuteční 28. – 30. září 2018 v Pardubicích společně se Sjezdem mládeže. Lidé se mohou těšit na tři dny programu v Ideonu i dalších menších prostorách, v sobotu navíc přibude i program na Pernštýnském náměstí. Pardubice zaplní koncerty, divadlo, přednášky, diskuze, výstava, filmové promítání, bojovka po městě i program pro děti. Na 16. prosince 2018 je v Obecním domě v Praze naplánován slavnostní večer. Kromě toho připravujeme řadu dalších drobných akcí, publikací, výstavy a dalších překvapení. Bližší informace budou k dispozici v nejbližších týdnech.

AKCE ČERVEN 2018

 

ODPOLEDNE S DĚTMI. V navázání na poslední zdařilou akci s dětmi připravila Eliška Veberová další odpoledne pro děti. Tentokrát se sejdeme v neděli 10. června odpoledne ve 13 hodin u Veberů na statku. Hry a jiné aktivity pro děti budou završeny přípravou a pečením chleba. Podrobnosti se dozvíme při dopoledních dětských bohoslužbách.

KOSTELÍK V KOŘENOVĚ V neděli 3. června začaly letní bohoslužby v kořenovském kostelíčku. Sešlo se celkem 12 účastníků, někteří členové tanvaldského sboru a další hosté. Při bohoslužbách nám věrně slouží varhaník bratr Kalista. Bohoslužby zde budou pravidelně až do konce září. Základní informace i jména kazatelů naleznete na webových stránkách: http://korenov.evangnet.cz

ADMINISTRACE SBORŮ V současnosti má náš seniorát několik neobsazených sborů a jejich počet se odchodem sestry Běťákové v Potštejně ještě zvýší. Turnovský kazatel má nyní na starosti sbor v Železném Brodě a v Tanvaldu, což znamená v létě bohoslužby v Kořenově. Děkujeme těm, kteří v Turnově zastupují, předně bratru Slavkovi.

NOČNÍ KALICH V letošním roce se neuskuteční tradiční Husův den ve skalách na Kalichu v neděli odpoledne. „Noční Kalich“ – sobotní večerní bohoslužba v místech setkávání tajných evangeliků – bude však i letos. Sraz je v sobotu 7. 7. 2018 ve 21.30 u vodárny na Kalichu. Zájemci nechť přijedou či přijdou po vlastní ose. Baterky jsou nutné, „čelovky“ velmi vhodné. Lampičky budou přivezeny ze Železného Brodu. Ze sboru v Brodě se odjede kolem 21 hodiny. V autech ale bude místo pouze pro omezený počet lidí. Ve skalní modlitebně bude krátké kázání a Svatá večeře Páně. Těší se na vás „železnobrodští“.

TISKOVINY PRO VÁS: Ve vstupní hale před modlitebnou nacházíte různé tiskoviny. Jde především o náš seniorátní čtvrtletník Nové bratrské listy a čtrnáctideník Kostnické jiskry. Tyto výtisky jsou zdarma k rozebrání. Nově tu je také měsíčník Český bratr, který si můžete půjčit a zase vrátit pro další čtenáře.

opět v kořenovském kostelíčku konat pravidelné bohoslužby, vždy v neděli od 10 hodin. Střídají se tu kazatelé z různých sborů i církví. Základní informace naleznete na webových stránkách: http://korenov.evangnet.cz

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byl pro rok 2018 vylosován čtvrtek 5. dubna, kde čteme:

Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země;

neboť já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy,

a nejenom za naše,

ale za hříchy celého světa. 

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>